اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رییس سازمان برنامه وبودجه:

ایران با وجود تحریم ها یک اقتصاد بزرگ است

ایران با وجود تحریم ها یک اقتصاد بزرگ است

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امروز با وجود همه تحریم‌ها و تهدیدهایی که متوجه این‌ نظام‌ است، اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ‌ جهان و ‌با تکیه بر مقیاس‌های غربی‌است.

محمدباقر نوبخت  در دومین‌ جشنواره کارمند تراز انقلاب اسلامی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، افزود: هدف از بین بردن شهیدان رجایی و باهنر، رییس جمهور و نخست وزیرکشور، در حقیقت از میان ‌بردن ‌اصل نظام‌ بود و امروز هم‌ که سال‌ها از آن زمان سپری شده، دشمنان  انقلاب اسلامی به دنبال ساقط کردن ‌نظام هستند.

معاون رییس جمهور افزود: منافقین معتقد بودند که با ترور شهیدان رجایی، باهنر و مطهری به عنوان مغزها و دستان این‌نظام اسلامی می‌توانند نظام را به سقوط بکشانند و در کنار آن مردم هم درامان نبودند.

رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بعد از این‌ وقایع جنگ به‌ مردم کشورمان ‌تحمیل شد تا بلکه از این‌طریق نظام جمهوری اسلامی را در ایران ‌به سقوط بکشانند. یعنی دشمنی با این نظام‌ ادامه یافت، اما چون نتوانستتد از این‌طریق به‌ نتیجه برسند حمله به اسلام را آغاز کردند و برای همین منظور می بینیم که سربریدن افراد توسط تربیت یافتگان غرب را به عنوان اسلام معرفی می‌کنند.

نوبخت درباره علت این دشمنی مداوم و طولانی مدت با نظام برخواسته از انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: زمانی نازیسم و فاشیسم یک‌جبهه تشکیل دادند و ‌از سوی دیگر هم کاپیتالیسم و سوسیالیسم با هم متحد شدند؛ اتحاد آنها بیش از ۸۰‌ میلیون نفر را در جنگ‌جهانی دوم از بین‌ برد و در نهایت متفقین بر متحدین پیروز شدند. اما از نیمه دوم‌ قرن‌ بیستم اتحاد پیروزمندان جنگ جهانی، به نفاق منجر شد و نتیجه آن نیزجنگ سرد است و کودتاهایی فراوانی که برای ثابت‌کردن تفکرات خود در سراسر جهان انجام دادند.

وی افزود: در چنین وضعیتی مجتهد جامع الشرایطی‌ عنوان ‌کرد ‌که می‌توان نه به شرق و نه به غرب وابسته بود؛ این‌ باعث شد نظامی به نام جمهوری اسلامی ایران متولد شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بعد از این‌ وقایع جنگ به‌ مردم کشورمان ‌تحمیل شد تا بلکه از این‌طریق نظام جمهوری اسلامی را در ایران ‌به سقوط بکشانند. یعنی دشمنی با این نظام‌ ادامه یافت، اما چون نتوانستتد از این‌طریق به‌ نتیجه برسند حمله به اسلام را آغاز کردند و برای همین منظور می بینیم که سربریدن افراد توسط تربیت یافتگان غرب را به عنوان اسلام معرفی می‌کنند.

نوبخت افزود: امروز با وجود همه تحریم‌ها و تهدیدهایی که متوجه این‌ نظام‌ است، امنیت‌ و قدرت‌ موشکی ایران‌ را ببینید که در چه وضعیتی قرار دارد یا همین‌ اقتصاد ایران‌ که وقتی بعضی‌ها به اصطلاح کم می‌آوردند می گویند به اقتصادتان نگاه کنید ببنید در چه وضعیتی‌ قرار دارد؛ اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ‌ جهان است و این ‌را هم با تکیه بر مقیاس‌های غربی‌ها عنوان می‌کنیم.

/ روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،

کپی