اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

سال 1335(نیمه دوم)/ به قیمت متری 10 ریال

لایحه فروش اراضی ضرابخانه

لایحه فروش اراضی ضرابخانه
حسن مجیدی

این لایحه از طرف وزارت دارایی امروز به مجلس شورای ملی تقدیم گردید.ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اراضی ضرابخانه را به کارمندان و کارگران اداره ضرابخانه – سیلو- دخانیات و کارمندان وابسته به وزارت دارایی که دارای تمکن نیستند و خانه شخصی ندارند با رعایت حق تقدم برای کارمندان و کارگران کثیرالاولاد به ترتیب زیر بفروش برساند

 1-از هر مترمربع زمین 10 ریال بابت بهای اراضی به اقساط پنجساله به حساب فروش خالصجات و 10 ریال بابت هزینه احداث خیابان و سایر مصارف کوی مزبور دریافت می‌شود. از 10 ریال اخیر صدی بیست‌وپنج نقداً قبل از واگذاری زمین و بقیه به اقساط متساوی دو ساله وصول خواهد گردید.
2- خریداران اراضی نامبرده تا 10 سال حق فروش بدیگری را نخواهند داشت.
3- شرایط انتقال و طرز تقسیم و مبادله اسناد واگذاری اراضی مزبور به‌کارمندان و کارگران بدون تمکن را وزارت دارایی به‌عهده کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضا وزارت دارایی محول می‌نمایند.
روزنامه اطلاعات- دوشنبه 9 مهر 1335
 
کپی