اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

توضیحات علی اعطا در مورد حواشی تابلوی میدان جمهوری اسلامی

توضیحات علی اعطا در مورد حواشی تابلوی میدان جمهوری اسلامی

یک عضو شورای شهر تهران در مورد حواشی تابلوی میدان جمهوری اسلامی نوشت: حذف کلمه "اسلامى" از تابلوى میدان جمهورى اسلامى، حداقل براى من که مسئولیت بررسى موضوع بررسى موضوع مشابهى در مقیاس وسیع را برعهده داشته ام؛ به نظرم سهوى و ناشى از کم توجهى است.

علی اعطا در رشته توئیتی در واکنش به حواشی تابلوی میدان جمهوری اسلامی نوشت: با عدم درج واژه "اسلامى" در تابلوى میدان جمهورى اسلامى، ماجرایى تازه آغاز شده است. یک سال پیش، با طرح موضوع حذف کلمه شهید از تابلو خیابان ها، قریب به دو ماه شهردارى تهران زیر رگبار و آتش بود. به پیشنهاد رییس کمیسیون نظارت و حقوقى و با حکم رییس شورا، رییس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا، با عضویت ٥ عضو شورا و یک تیم کارشناسى شدم. دهم آذرماه، در صحن علنى شورا، در حضور جمعى از مدیران ارشد شهردارى و همچنین سردار محمدرضا یزدى، فرمانده محترم سپاه محمد رسول الله گزارش کمیته را قرائت کردم.

در بررسی های کمیته ویژه، به پنج پرسش پاسخ داده شد:

در زمان طرح موضوع فقدان واژه مقدس شهید در برخی معابر شهر تهران (شهریور ۹۸)، چه تعداد معبر به تفکیک مناطق ۲۲ گانه، و در کل شهر تهران چنین مساله ای داشته اند؟ - علل و عوامل موثر بر فقدان واژه شهید در برخی معابر چه بوده است؟ - آیا سوء نیت، تعمد و یا اهمال در کار بوده است؟ آیا حذف واژه شهید، در دوره فعلی مدیریت شهری صورت پذیرفته است؟ - برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، چه باید کرد؟

در بررسی های کمیته ویژه مشخص شد ...

٨.١ درصد از معبر تهران، حداقل یک تابلوی مساله دار داشته اند. سه عامل شناسایی شد. بیشترین درصد مربوط به عامل فرسودگی در طى ١٨ سال با ٥.٩ درصد، دوم عامل عدم درج توسط پیمانکار با ٢ درصد و سوم، عامل تخریب (عمدی یا غیرعمدی) با ٠.٢ درصد بوده است ...

توجه کنیم این ٨.١ درصد، نه درصد تابلوهای مساله دار، بلکه درصد معابری است که حداقل یک تابلوی مساله دار در آنها مشاهده شده است. یعنى درصد تابلوهاى مساله دار، بسیار  کمتر از میزان تصور و تبلیغات رسانه اى بوده است! نکته مهم دیگر اینکه، مجموع اشکالات، ماحصل یک دوره هجده ساله بود.

چقدر در آن دو سه ماه، این اتفاق سناریویی شهید زدایی و توطئه خوانده شد! خوشبختانه بعد از ارایه گزارش که به طور وسیع در رسانه ها منتشر شد، موضوع خاتمه یافت و دیگر کسی از توطئه و سناریوی شهیدزدایی در شهرداری تهران سخن نگفت. سردار یزدی فرمانده محترم سپاه محمدرسول الله تهران بعد از همان جلسه در جمع رسانه ها گفت: گزارش سخنگوی شورای شهر تهران، گزارش خوب و جامعی بود و از ابتدا معلوم بود که شهرداری و مدیریت شهری به دنبال حذف واژه شهید نبودند.

اکنون؛ حذف کلمه "اسلامى" از تابلوى میدان جمهورى اسلامى، حداقل براى من که مسئولیت بررسى موضوع بررسى موضوع مشابهى در مقیاس وسیع را برعهده داشته ام؛ به نظرم سهوى و ناشى از کم توجهى است. حتما موضوع باید پیگیری شود. اینجانب به عنوان رییس کمیته ویژه در آن مقطع،  در یک سال اخیر همچنان پیگیر اقدامات شهرداری در جلوگیری از اقدامات مشابه حذف نام شهدا بوده ام. اما، اینکه یک اقدام سهوی و یک خطا را که با تذکر قاب رفع است، چرا باید در دهه اول محرم با تبلیغاتی غیرهمدلانه و تخریبى، موجب جریحه دار کردن احساسات پاک مردم کنیم؟

 

کپی