اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

«سندباکس» نیاز فناوری های نوظهور

«سندباکس» نیاز فناوری های نوظهور
محمدرضا شرفی محقق حوزه فناوری بلاک چین

سندباکس یا مقرره‌گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم گری است که برای ایده‌های جدید بخصوص در حوزه فناوری‌های مالی (فین تک‌ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آنها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی موضوع و ایده‌ای که از سوی یک شرکت به‌عنوان یک ایده نو مطرح شده وعموماً به حوزه‌های فناورانه جدید و نوپدید زنجیره‌های بلوکی و رمزارزها مربوط می‌شود، یک تنظیم گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه‌ها، قواعد و ساختار نظارت است، ایجاد می‌کند.

در سال‌های گذشته نیاز به ایجاد چنین محیطی جهت بررسی و تحقیقات میدانی در این خصوص به وضوح ملموس بود و توسط بسیاری از فعالان در حوزه فناوری‌های نوین پیشنهاد شده بود. بعضی از آثار، عوارض و نواقص گاه برای بانیان طرح نیز ناشناخته بوده که این مصوبه برای فناوری‌های نوظهور فرصتی جهت پایش، رصد و تحلیل نتایج ایجاد کرده که به اصلاح، تدوین و طی مراحل پیاده‌سازی و حتی قانونگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
مشکل اساسی در کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری بلاکچین، خلأهای قانونی است. مشکلات این حوزه اکثراً حول محور تعدد و ناآشنایی مشاوران و تصمیم سازان نسبت به فناوری‌های نوین است و فرصت سوزی‌ها بیشتر به زمانی برمی گردد که صرف ایجاد آشنایی و رفع ابهامات این افراد و فناوری ها می‌شود. در این شرایط ایجاد محیط آزمونی برای بررسی میدانی طرح‌ها و پروژه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوظهور می‌تواند تسریع‌کننده مراحل قانونگذاری و عاملی در جهت تسریع در بررسی، تکمیل و بهره‌وری از طرح‌ها شود. چه بسا گاهاً طرح‌های مطروحه دارای اثرات و موانعی است که در محیط آزمون نمود یافته و بدین ترتیب فرصت بررسی جهت دفاع یا اصلاح طرح مهیا می‌شود.
از آنجایی که هر فعالیت اقتصادی در ابتدا نیازمند دریافت مجوز فعالیت بوده و کسب مجوز اعتبار کسب و کار را در پی دارد و این امر در کسب و کارهای نوپا (بدلیل عدم شناخت عموم جامعه) از اهمیت بیشتری برخوردار است، مشکلات متعددی در همان بدو امر (نا مشخص بودن نهاد یا نهادهای متولی و صادر‌کننده مجوز فعالیت، فرآیند صدور مجوز، الزامات اخذ مجوز و...) نمود می یابد که عمدتاً ریشه در عدم شناخت و پذیرش حاکمیت نسبت به کسب و کارهای نوین دارد. بهره‌گیری از حمایت های بیمه‌ای حق عمومی فعالان اقتصادی است که خود نیز به‌دلیل موارد فوق می‌شود. و در نهایت شاهد مشکلات دیگری مانند مالیات، مطالبات و دعاوی حقوقی و... خواهیم بود که عمدتاً ریشه در یک موضوع دارند و در بسیاری موارد سبب ناکامی کسب و کارها می‌شوند.
قطعاً پیاده‌سازی هر طرح نیازمند مقدمات و بسترهای مناسب است. مهم‌ترین موضوع بهره‌گیری از کارشناسان آگاه جهت بررسی، تأیید و پیاده‌سازی خواهد بود کارشناسانی که با دغدغه این فعالیت‌ها آشنا بوده و از سر مسئولیت نسبت به بررسی اقدام کنند. محیط آزمون نیز باید متناسب با طرح بوده و امکان پیاده‌سازی را فراهم کند و نهایتاً داوری و بررسی باید در عین بی‌طرفی و با تسلط بر موضوع صورت پذیرد.

کپی