اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
سال 1326(نیمه دوم)

افسران امریکایی در ارتش ایران استخدام شدند

افسران امریکایی در ارتش ایران استخدام شدند
حسن مجیدی

رادیو لندن- دولت امریکا جزئیات قراردادی با دولت ایران برای استخدام افسران امریکایی درارتش این کشور را طی نامه‌ای به دبیرخانه سازمان ملل متحد اطلاع داده است

 .به‌موجب این قرار یک عده از افسران نظامی امریکایی به‌عنوان مستشار به ارتش ایران کمک خواهند نمود تا افراد ارتش ایران از لحاظ تعلیمات نظامی تکمیل شوند و نیزبه‌موجب یک ماده دیگری از این استخدام نامه کمیسیون نظامی خارجی دولت دیگر حق مداخله در امور ارتش ایران را نخواهد داشت. مدت استخدام افسران امریکایی از ششم  اکتبر 1947 الی بیستم مارس 1949 می‌باشد. دولت ایران حق دارد که مدت استخدام افسران امریکایی را تمدید نماید.هر یک از دولتین ایران و امریکا حق دارند در هر موقع خواسته باشند این قرارنامه را فسخ نمایند. افسران نظامی امریکا در امور فرماندهی ارتش ایران یا امور دیگر ارتش که مربوط به عملیات جنگی باشد حق مداخله ندارند.
روزنامه ترقی- پنجشنبه 3 دی 1326

کپی