اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1326(نیمه دوم)

فروش تکیه دولت

فروش تکیه دولت
حسن مجیدی

 به‌موجب تصویبنامه هیأت وزیران، تکیه دولت به مساحت 5585 متر به بانک ملی ایران به‌مبلغ شش میلیون و سیصد و نود و دوهزار و پانصد و دو ریال فروخته شده و مقررگردیده است قیمت فروش آن تحت نظارت وزارت دارایی و اداره بیوتات سلطنتی به مصرف تعمیر و مرمت کاخ‌های سلطنتی درتهران و مازندران برسد. بانک ملی هم در نظر دارد محل مزبور را برای بورس ساختمان درست کند.
روزنامه کوشش- سه‌شنبه 26 آبان 1326

کپی