اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
سال 1323(نیمه اول)

حفر چاه برای تهیه آب تهران

حفر چاه برای تهیه آب تهران
حسن مجیدی

نظر به کم آبی شدید تهران در 10 نقطه جنوبی شهر با ماشین‌های حفاری چاه زده شده و با تلمبه‌های الکتریکی آب خارج تا نقاط جنوبی شهر را مشروب نماید.

 از طرف دولت و مقامات مربوط اقدام و نخستین چاه با ماشین حفاری در میدان اعدام شروع شد. هنگام حفر چاه در ۲۸ متری به سنگ برخوردند ولی با مته‌های مخصوص سنگ را سوراخ کردند و اکنون تا 40 متر پایین رفته‌اند و چاه به عمق 100 متر حفر خواهد شد.پیش‌بینی می‌شود حفر این چاه‌ها در آسایش اهالی جنوبی شهر بی‌اندازه مؤثر خواهد بود. ماشین حفاری که در میدان اعدام به‌کار افتاده متعلق به دولت است و چندین سال پیش برای اداره معادن وارد شده بود و اخیراً نیز یک دستگاه ماشین حفاری از امریکا خریداری شده است که بزودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مجله اطلاعات هفتگی- 27 مرداد 1323
کپی