اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه ایران

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه ایران

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: درشعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد در این باره اظهار کرد: در در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول سایت ۹۰ اقتصادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه ایران به  اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و  افترا رسیدگی شد که در مورد اتهام اول با اکثریت قریب به اتفاق آرا و در اتهام دوم به اتفاق آرا متهم مجرم شناخته شد و درهر دو اتهام نیز  مستحق تخفیف دانسته نشد.

وی در پایان گفت: در پرونده سوم نیز با اعلام رضایت شاکی ختم رسیدگی اعلام شد./ایسنا

کپی