اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
ایران قرن 1316 (نیمه اول)

گردشگاه جدید تبریز یا استخر شاه

گردشگاه جدید تبریز یا استخر شاه
حسن مجیدی

استخر شاه (شاهگلی) که در یک فرسخی تبریز واقع و به‌واسطه بلندی آن تقریباً 70 متر از سطح تبریز و داشتن هوای خنک از نقاط ییلاقی خوبی به‌شمار می‌رود و تاکنون استفاده از آن نمی‌شد اخیراً بنا به‌دستور آقای کاظمی والی ایالت شرقی آذربایجان محل مزبور از طرف شهرداری مأمور گردید  وسایل استراحت از قبیل روشنایی برق و میهمانخانه آبرومند و دایر کردن یک سرویس اتوبوس رانی مرتب که روزی چند مرتبه در اوقات معینه که از طرف شهرداری اعلان شده است ایاب و ذهاب می‌نماید فراهم شده و به‌این‌وسیله یک تفرجگاه تابستانی خوبی برای اهالی شهر تهیه گردد و روز پنجشنبه 24 تیر بنا به‌دعوتی که از طرف ایالت شده بود با حضور عده کثیری از تجار و اعیان و محترمین شهر محل مزبور افتتاح و روز شنبه 26 تیر هم از مأموران و قنسول‌های خارج مقیم تبریز از طرف ایالت به استخر شاه دعوت به‌چای شده بودند.
روزنامه کوشش- چهارشنبه 6 مرداد 1316

کپی