اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
ایران قرن 1313(نیمه دوم)

ایران به جای «پرس»

ایران به جای «پرس»
حسن مجیدی

وزارت امور خارجه ایران به کلیه مأموران دولت شاهنشاهی در ممالک خارجه دستوری صادر نمود که به مقامات مربوطه ابلاغ نمایند، از این بعد مملکت ما را به‌ نام اصلی و حقیقی ایران نامیده و از استعمال کلمه پرس به جای ایران خودداری کنند.

 پیشنهاد جایگزینی ایران به جای پرس از طرف سعید نفیسی به رضا شاه داده و او نیز با این امر موافقت کرد. « چون از چندی به این طرف این فکر ایجاد شده بود که با وجود اینکه مملکت ما به اسم ایران خوانده می‌شود و سکنه آن ایرانی هستند علتی ندارد که در ترجمه به غالب السنه اروپایی ایران را «پرس» که قسمتی از مملکت معظم اران بوده نامیده و ایرانی را «پرسان» یا شبیه آن در سایر السنه بخوانند.
این فکر در مقامات مملکتی مورد دقت و مطالعه قرار گرفته و مقرر شد که از حالا موجبات عملی شدن آن یعنی تبدیل ترجمه کلمات «پرس» و «پرسان» به «ایران» و «ایرانین» فراهم و از اول فروردین 1314 بموقع اجرا گذارده شود.این بود که روز گذشته از طرفی وزارت امور خارجه دستور متحد آلمانی به‌عنوان همه مأموران شاهنشاهی در خارجه صادر و تعلیمات لازمه داده شد. در اینجا هم مطلب به وزارتخانه ها و دوایر مملکتی و سفارتخانه‌های خارجه مقیم طهران اعلان گردید که از اول سال به جای «پرس» «پرسان» عناوین «اران» و «ایراین» را در مذاکرات و مکاتبات و همه اسناد و نوشتجات دولتی و ملی معمول دارند.»
روزنامه اطلاعات- سه‌شنبه 4 دی 1313

 

کپی