اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

ایران قرن 1313(نیمه دوم)

افتتاح مریض خانه فیروزآبادی

افتتاح مریض خانه فیروزآبادی
حسن مجیدی

دو ساعت بعد از ظهر روز شنبه 25 اسفند، هیأت دولت و عده ای از اعیان و اشراف و آقایان اطباء درجه اول و نمایندگان مجلس شورای ملی برای حضور در مراسم افتتاح مریض خانه فیروز آبادی در حضرت عبدالعظیم[ع] حضور بهم رسانیدند.

 بدواً آقای [محمود] جم وزیر داخله نطق افتتاحیه را بنام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایراد و شرح مبسوطی راجع به تاریخچه تأسیس مریض خانه فیروز آبادی و توجهات کامله ذات مقدس  همایونی نسبت به توسعه مؤسسات صحی ایراد و سپس آقایان دکتر[امیرخان] امیر اعلم و آقای دکتر فلایی رئیس صحیه کل مملکتی در تأیید بیانات آقای وزیر داخله شرحی ایراد و در خاتمه آقای [آیت‌الله حاج سید‌رضا] فیروزآبادی مؤسس مریض خانه از آقایان مدعوین که در شدت باران برای افتتاح حضور بهم رسانده بودند تشکر نموده و توجه آقای رئیس الوزراء [محمدعلی فروغی] نسبت به احتیاجات مریض خانه جلب و تقاضا نمودند مساعدت بیشتری برای رفع احتیاج اهالی از حیث طبیب و دوا بعمل آید. سپس آقای رئیس الوزراء وسایر مدعوین قسمت های مختلفه مریض خانه را بازدید و سه ساعت و نیم بعد از ظهر مراجعت به شهر نمودند.
روزنامه کوشش- دوشنبه 27 اسفند 1313

کپی