اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ایران قرن 1313(نیمه اول)/ ساختمان 500 هزارتومانی پست طهران

افتتاح گیشه پست

افتتاح گیشه پست
حسن مجیدی

قبل از ظهر روز جمعه بر حسب دعوتی که از طرف ریاست وزرا [محمد علی فروغی] به عمل آمده بود هیأت دولت و رجال و نمایندگان مجلس در سالون [سالن] بزرگ گیشه عمارت پست حضور بهم رسانیده و کارکنان پست و تلگراف از مدعوین پذیرایی می‌کردند.

 به یادگار افتتاح گیشه پستی کارت مخصوصی از طرف پست و تلگراف تهیه شده بود که یک طرف آن تصویر عمارت پست و زیر آن این عبارت (به یادگار گشایش طالار [تالار]پست طهران) نوشته شده بود کارت‌های مزبور را بین مدعوین تقسیم کردند که به یادگار گشایش گیشه پست تسلیم گیشه نمایند.
آقای فروغی رئیس الوزرا با قیچی مخصوصی نوار سه رنگی را که در مدخل گیشه بسته بودند بریده و کارت خود را تسلیم گیشه کرده و سایر آقایان مدعوین هم هریک کارت‌های خود را تسلیم و مراسم گشایش گیشه خاتمه یافت.عمارت پست مرکزی که در خیابان سپه واقع شده از عمارت های عالی و مهم طهران بوده که ساختمان آن در سال ۱۳۰۷ شروع و بواسطه کارهای جزئی داخلی و تزئینات سالون و کار گذاردن گیشه‌ها تا امسال (۱۳۱۳) طول کشیده و روی هم رفته پنج میلیون ریال خرج ساختمان آن شده است. عمارت مزبور در سه طبقه است به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمت آن اختصاص به گمرک طهران داشته و قسمت دیگر تعلق به پست مرکزی و سالون گیشه مقابل در بزرگ مدخل قرار گرفته است.
روزنامه کوشش - یکشنبه 7 مرداد1313

کپی