اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

ایران قرن سال 1312(نیمه دوم)

احصائیه نفوس طهران

احصائیه نفوس طهران
حسن مجیدی

اخیراً از طرف سرویس معارف و احصائیه بلدیه طهران سرشماری و احصائیه نفوس شهر طهران در سال 1311 با قطعی بزرگ و مرغوب در حدود 200 صفحه به انضمام گراورها و گرافیک های جالب توجه منتشر شده است.

 احصائیه سرشماری مزبور سومین احصائیه ای است که از طرف بلدیه طهران منتشر گردیده و بخوبی مشاهده می‌شود که مزایای مهمی نسبت به احصائیه‌های گذشته از لحاظ تکمیل اطلاعات و ذکر ارقام و مقایسه‌ها و گرافیک ها دارا است.یک مقدمه جالب توجه از بنای شهر طهران و طرز عمل سرشماری از سال 1262 هجری به بعد و شرح جامعی راجع به موقعیت جغرافیایی و آثار جویه و آب و هوای طهران و سایر اطلاعات لازمه در احصائیه مزبور قبل از ذکر ارقام و نقشه جات درج شده و سپس به ذکر ارقام احصائیه نفوس شهر طهران در سال 1311 که بر اثر سرشماری که از طرف بلدیه به عمل آمده است پرداخته و بعداً تغییرات وارده از لحاظ موالید و متوفیات و ازدواج و طلاق و جداول مقایسه تعداد نفوس در چهار دوره که سرشماری به عمل آمده مذکور افتاده است.
در هر قسمت از احصائیه اطلاعات مبسوطی طبع شده که علاوه بر نشان دادن زحمت و دقتی که در تحصیل و تدوین آنها به عمل آمده معرف یک سلسله ترقیاتی است که از لحاظ اصلاحات بلدی با مقایسه نسبت به احصائیه‌های گذشته در پایتخت ظاهر شده است.در قسمت موقعیت جغرافیایی احصائیه عرض و طول شهر طهران و وسعت و ابعاد آن و در قسمت آثار جویه ارتفاع شهر و فشار هوا و درجه حرارت و حتی ایام صاف و ابر هوا هم درج شده و در قسمت‌های دیگر تعداد نفوس در سنوات 1262 و 1266 و 1270 و سال 1301 و سال 1311 و طرز عمل سرشماری اخیر و احصائیه ابنیه و عمارات عمومی و احصائیه نفوس سال 1311 به نسبت جمعیت در نواحی ده گانه شهرو  به نسبت سکنه داخل و خارج خندق و نسبت به طبقات جمعیت و نسبت به درجات سن و حالت و به نسبت‌های تجرد و تأهل و بیوه بودن نفوس و توالد و تناسل و تعدد زوجات و ملل متنوعه و با سواد و بی سواد در هر یک از نواحی ده گانه و اتباع خارجی و عجزه و ناقص الاعضاها تمامی به تفصیل با ذکر ارقام مشخصه درج شده است روی هم رفته این احصائیه از هر حیث جامع و مفید و بهترین معرف زحمات مؤسسه بلدیه در سرشماری و تهیه آن می‌باشد.
ذیلاً تعداد نفوس سال 1311 طهران را به نسبت نواحی ده گانه و خانوار در خارج و داخل حریم خندق درج می‌نماییم.

ناحیه                        خانوار        تعداد نفوس
ارک                           638             1460
دولت                       8308            30687
حسن آباد                4890               18312
سنگلج                  10490              41524
قنات آباد             8172                 32166
محمدیه               8280                31584
شرق              6316                   26766
بازار                10785                     39409
عودلاجان            9688               35714
شهرنو           2933                     7517
افراد غیر بلدی به طریق تجمع در 8 دستگاه 45000
جمع 70500 310139

روزنامه کوشش - سه شنبه 25 بهمن 1312

کپی