اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
ایران قرن سال 1312(نیمه دوم)/ اصغر قاتل به دام افتاد

دستگیری جانی قسی‌القلب

دستگیری  جانی قسی‌القلب
حسن مجیدی

از چندی به این‌طرف قتل‌های متعددی به‌طرز فجیع در اطراف طهران وقوع می‌پیوست که هر شنونده و بیننده را متحیر و مبهوت و هر قسی‌القلبی را به رقت می‌آورد .

 حتی قاتل و مرتکب به ارتکاب قتل اکتفا ننموده پس‌ از قتل سر مقتول را به‌کلی از بدن جدا و چشم‌های بعضی از آنها را با آلتی برنده بیرون آورده، اجساد را عریان و در خرابه‌های دور از شهر مدفون یا درچاه‌های عمیقی انداخته و سر مقتولین را در نقاط دیگر زیر خاک پنهان می‌نموده. به قسمی مرتکب، این عملیات را ماهرانه انجام می‌داده است که کوچک‌ترین آثار و اماراتی هم برای تعقیب‌کنندگان و مأموران کشف جنایات باقی نمی‌گذارد.
بدیهی است به‌همان اندازه که اشخاص جانی و مرتکبین سعی در استتار عملیات خود نموده و کوشش می‌نمایند که حتی کوچک‌ترین آثاری را برای مأموران کشف باقی نگذارند، به همان اندازه هم اشتباه در این خصوص می‌نمایند. چه جرم و جنایت به خودی خود علائم و آثاری را دار است که جهت مجرم و جانی مجهول است ولی جهت آنهایی که سیر عملی آنها و مشی کارشان در کشف جرایم و جنایات است مثل صفحات گشاده کتابی است که از بدو رؤیت کلیه عمل و وضع آن معلوم و محرز است چه آنکه همین قاتل با وجود زبردستی که داشته است پس از دو روز کشف جنایت شترخان دستگیر شده بود ولی به‌واسطه نبودن دلایل مکفی مرخص شد و دلایل موجوده که در دست مأموران مربوطه بود اطباء آن را به‌واسطه حدسیات بی‌ربط خود معدوم کردند. بالاخره روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه یک ساعت قبل از ظهر موفق به دستگیری قاتل با‌ آلات جرم و برگه می‌شوند.
اسم: علی اصغرـ سن:41 سال
روزنامه کوشش - جمعه18 اسفند 1312

 

کپی