اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

ایران قرن 1312

فارسی نمودن مارک صنایع

فارسی نمودن مارک صنایع

چون اغلب از تهیه کنندگان مصنوعات داخلی در روی مصنوعات خود علامت مشخصه تجارتی را فقط به زبان لاتین ذکر کرده و این مسأله موجب اشکال و تشخیص جنس مزبور از جنس خارجی مشابه آن می‌گردید بعلاوه اساساً منافی با حیثیت صنایع داخلی بوده، اداره کل تجارت تصمیم نموده است بعد از این هر نوع جنسی از مصنوعات داخلی که علامت مشخصه آن که عبارت از «ساخته شده در کجاست» به زبان فارسی ذکر نشده باشد و فقط اکتفا به زبان لاتین کرده باشد، آن جنس جزو اجناس ممنوعه تشخیص داده می‌شود و حتی در صورت تکرار در ردیف اجناس غیر مجاز قاچاق و ضبط خواهد شد.
اداره کل تجارت
روزنامه کوشش- پنجشنبه 24 فروردین 1312

کپی