اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

ایران قرن 1311(نیمه دوم)

اسامی غیر فارسی مغازه ها و مؤسسات

اسامی غیر فارسی مغازه ها و مؤسسات
حسن مجیدی

اکثر مغازه‌ها و مؤسسات اسامی غیر فارسی اتخاذ و حتى اعلانات خود را با حروف جلی [خوانا] به السنه دیگر نوشته و نصب کرده‌اند.

 به‌طور مثال اسامی چندی که البته منظور بخصوص نیستند تذکر داده می‌شود. بن آر، بن ژور، کتفیانس، سلمانی فیگارو. هتل بریستل، البته همه تصدیق خواهند داشت که این مسأله مخالف با شئون ملی و حیثیات پایتخت است. علیهذا به عموم صاحبان مغازه‌ها و دکاکین و سایر مؤسسات اعلان و اخطار می‌شود که از این تاریخ تا اول فروردین 1312 باید کلیه اسامی تجارتخانه خود را تبدیل به فارسی نموده و در تابلو‌ها خط فارسی را با حروف جلی در صدر نوشته و خطوط غیر فارسی را با حروف خفی در ذیل آن قرار دهند. پس از انقضای مدت فوق متخلفین شدیداً تعقیب و از نصب تابلو ممنوع خواهند بود. بلدیه طهران
روزنامه کوشش- جمعه 16 دی 1311

 

کپی