اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

ایران قرن 1311(نیمه دوم)

جشن افتتاح دبیرستان فیروزبهرام

جشن افتتاح دبیرستان فیروزبهرام
حسن مجیدی

دیروز جشن افتتاح مدرسه متوسطه دوشیزگان زرتشتیان بنام «فراز دبیرستان» در عمارت مجلل و باشکوه جدید البنای آن روی زمین متصل به معبد زرتشتیان بعمل آمد.

 بر حسب دعوتی که آقای ارباب کیخسرو شاهرخ از طرف انجمن زرتشتیان بعمل آورده بود، هیأت دولت، رجال، نمایندگان مجلس شورای ملی، رؤسای ادارات، اولیای اطفال و خواتین معظمه در سالن بزرگ مدرسه حضور یافتند. عمارت مدرسه با بهترین طرزی بنا گردیده و اصول معماری آن از هر حیث مورد توجه و از لحاظ حفظ الصحه شایسته یک مدرسه متوسطه خوبی است. یک ساعت و نیم قبل از ظهر آقای ارباب کیخسرو شاهرخ نطق مبسوطی در اطراف ساختمان این مدرسه و تقدیر از علو همت آقای بهرام جی بیکاجی که مخارج ساختمان عمارت مدرسه را داده‌اند ایراد نمودند. پس از سخنان  وزیر معارف و  خانم ملکه خانم، صبیه آقای [حسین] دادگر رئیس مجلس شورای ملی، جشن افتتاح پایان یافت.
روزنامه ایران- شنبه 3 دی 1311

کپی