اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
ایران قرن 1311(نیمه دوم)

خاموشی پدر برق ایران

خاموشی پدر برق ایران
حسن مجیدی

فقدان اسفناک حاج محمدحسین امین الضرب [تاجر و بنیانگذار نخستین کارخانه برق تهران در دوره زمامداری مظفرالدین‌ شاه] دیشب ساعت یازده بعد از ظهر به مرض سکته فوت نمود. تا نیم ساعت قبل از وفات هیچ آثار تألمی در او احساس نمی‌شده است.

  تا مقارن ساعت ۱۱ منزل آقای حاج شریعتمداررشتی میهمان بوده و در آن جا مختصری ابراز کسالت و درد قلب نموده و به همین جهت از صرف غذا خودداری می‌نماید، در ساعت مزبور به اتفاق آقای حاج بحرالعلوم با اتومبیل به منزل مراجعت می‌نماید و یکسره به اتاق خواب خود رفته و به محض اینکه در تختخواب استراحت می‌نماید، احساس درد شدیدی در قلب خود می‌کند، فوراً برخاسته در اتاق اندرون را می‌کوبد و اطلاع می‌دهد که نزد وی بیایند و او را تنها نگذارند، ولی همین که به تختخواب بازگشت می‌نماید، بلافاصله سکته عارض شده و فوت می‌کند، خواستن طبیب و آمدن دکتر لقمان الدوله هیچ نتیجه نداشته است زیرا قبل از رسیدن طبیب مشارالیه وفات می‌یابد. 
حاج امین الضرب شصت و دو سال از عمرش می‌گذشت [متولد 26 اسفند 1250 در تهران] چند سال بود که به مرض قند مبتلا و مدتی در اروپا اقامت نموده و معالجه می‌کرد... حالت مزاجی امین الضرب در این اواخر خیلی خوب شده و حتی از طرف اطبا به صرف بعضی از اغذیه مجاز شده بود. بنابر این دیشب ناگهان مبتلا به مرض قلبی شد. مرحوم امین الضرب خدمات بسیاری به مملکت انجام داده و همیشه مصدر کارهای مهم ملی بوده است، مشارالیه در دوره اول مجلس سمت نیابت ریاست را دارا بود و در ادوار هفتم و هشتم نیز نمایندگی دارالشوری را داشت و در دوره نهم نیز به نمایندگی انتخاب شده بودند. بعلاوه از بدو تشکیل اتاق تجارت سمت ریاست این اتاق را مرتباً به عهده داشتند.
روزنامه اطلاعات- شنبه ۲6 آذرماه ۱۳۱۱

کپی