اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

۷۳ میلیون تومان؛ هزینه یک خانوار شهری در تهران

۷۳ میلیون تومان؛ هزینه یک خانوار شهری در تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت:متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی طی سال ۱۳۹۸ در استان تهران ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مسعود افشین افزود: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری در استان تهران در سال ۱۳۹۸ برابر ۷۳ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۴,۴ درصد افزایش نشان می دهد.

وی یادآورشد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان بوده است.

افشین اظهارداشت: بررسی این مقدار در سطح کشور نشان می‌دهد که استان تهران بیشترین متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری  و استان کرمان ۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری طی سال ۱۳۹۸ در این استان ٨١ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٢۷ درصد افزایش داشته ضمن آنکه متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در کشور ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری استان تهران بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.

افشین ادامه داد: استان تهران بیشترین و استان کرمان با ۳۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده اند.

افزایش نزدیک ۲۷ درصدی هزینه خانوار روستایی تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی طی سال ۱۳۹۸ در استان تهران ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی طی سال ۱۳۹۸ برای کشور ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

افشین اعلام کرد: متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۸ در استان تهران ۴۲ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢۶,۵ درصد افزایش داشته و مقدار این شاخص در کل کشور ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان ثبت شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داده است.

وی افزود: استان البرز با ۴۶ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است./ایرنا

کپی