اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

ایران قرن 1304

تغییر اسامی ماه‌ها

تغییر اسامی ماه‌ها
حسن مجیدی

مجلس شورای ملی در آخرین روزهای سال 1303 طرح تبدیل نام برج‌های عربی به‌نام‌های فارسی و حذف نام سال‌ها در دوره دوازده حیوانی در تقویم رسمی کشور را به پیشنهاد نمایندگان دوره پنجم در دستور کار خود قرار داد و در جلسه 148 روز سه‌شنبه یازدهم فروردین 1304 طرح تبدیل تقویم به هجری شمسی از تصویب مجلس گذشت.

 «طرح قانونی جمعی از نمایندگان راجع به تغییر اسامی ماه‌ها مطرح گردید
‌ماده اول - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که از نوروز ۱۳۰۴ تاریخ رسمی سالانه مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف ‌است که در تمام دوایر دولتی اجرا نماید:
‌الف - مبدأ تاریخ: سال هجرت حضرت خاتم‌النبیین محمد‌بن‌ عبدالله صلوات‌الله علیه از مکه معظمه به مدینه طیبه/ ب - آغاز سال: روز اول بهار/ ج - سال: کماکان شمسی حقیقی/ د - اسامی و عده ایام ماه‌ها:
۱- فروردین ۳۱ روز / ۲- اردیبهشت ۳۱ روز/ ۳- خرداد ۳۱ روز/ ۴- تیر ۳۱ روز/ ۵- امرداد ۳۱ روز/ ۶- شهریور ۳۱ روز/ ۷- مهر ۳۰ روز/ ۸- آبان ۳۰ روز/ ۹- آذر ۳۰ روز/ ۱۰- دی ۳۰ روز/ ۱۱- بهمن ۳۰ روز/ ۱۲- اسفند ۲۹ روز.
تبصره - در سنین کبیسه اسفند ۳۰ روز خواهد بود...»
‌ماده دوم - ترتیب سال ‌شماری ختاوایغور که در تقویم‌های سابق معمول بوده از تاریخ تصویب این قانون منسوخ خواهد بود
روزنامه کوشش- چهارشنبه19 فروردین 1304

 

کپی