اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

ایرانیان بالای ۱۵ سال تنها 3 ساعت را به اشتغال اختصاص می دهند

ایرانیان بالای ۱۵ سال تنها 3 ساعت را به اشتغال اختصاص می دهند

مرکز آمار اعلام کرد که جمعیت ۱۵ و ساله و بیشتر ساکن در شهرها روزانه به طور میانگین بیش از ۱۰ ساعت را صرف رسیدگی به خود می‌کنند و تنها سه ساعت را به اشتغال و کسب مزد اختصاص می‌دهند.

مرکز آمار کشور در تصویرنگاری جزئیات گذران وقت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری بر حسب وضعیت سواد را منتشر کرد.

بررسی نمودارهای آماری نشان می‌دهد این گروه سنی بیشترین زمان را به رسیدگی و خود مراقبتی (همچون خواب) اختصاص می‌دهند، به گونه‌ای که افراد باسواد ۱۱ ساعت از شبانه روز و بی‌سوادها ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه را صرف این کار می‌کنند.

نوجوانان با سواد کشور در پاییز ۹۸ به طور میانگین روزانه چهار ساعت و بی‌سواد چهار ساعت و ۳۵ دقیقه را به فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی می‌پردازند.

معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی از دیگر فعالیت‌هایی است که افراد ۱۵ ساله و بیشتر در کشور انجام می‌دهند، البته زمانی که برای این فعالیت‌ها صرف می‌شود در بین باسوادن یک ساعت و ۴۲ دقیقه و افراد بی‌سواد ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه است.

یادگیری در عرصه‌های مختلف در بین افراد ۱۵ ساله و بیشتر در شهرها بیسیار ناچیز است به گونه‌ای که افراد با سواد تنها ۴۸ دقیقه در روز و بی‌سواد تنها سه ثانیه را صرف یادگیری می‌کنند.

خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده از دیگر شاخص‌های مورد اندازه‌گیری این گروه سنی توسط مرکز آمار است. افراد باسواد ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه و بی‌سواد سه ساعت و ۱۹ دقیقه از شبانه‌روز را به این موضوع اختصاص می‌دهند.

اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد هم از جمله فعالیت‌های گروه سنی ۱۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری است. افراد با سواد سه ساعت و بی‌سوادها یک ساعت از شبانه روز را در شغل و حرفه‌ای که برای آنها درآمد داشته باشد، اختصاص می‌دهند./ایرنا

---
کپی