اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
یک مسئول خبرداد

افزایش دما علت اصلی کاهش حجم آب و تراز دریاچه ارومیه

افزایش دما علت اصلی کاهش حجم آب و تراز دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: افزایش دما علت اصلی کاهش حجم آب و تراز دریاچه ارومیه طی روزهای اخیر است.

فرهاد سرخوش با اشاره به کاهش تراز دریاچه ارومیه افزود: علت اصلی کاهش حجم آب و تراز دریاچه ارومیه طی روزهای اخیر با وجود ورودی رودخانه ها و رهاسازی آب سدها همین افزایش متوسط دما و تبخیر بیشتر آب بوده و پیش بینی می شود طبق روال هر ساله در طول فصل گرما بخشی از حجم آب دریاچه تبخیر شود.

وی گفت: دمای هوا در آذربایجان غربی از ابتدای خرداد سال جاری نسبت به میانگین بلند مدت ۵.۳ درجه سلسیوس افزایش داشته است، افزود: بنا بر انتشار آخرین بولتن خبری دمایی کشور توسط سازمان هواشناسی منتهی به ۴ خرداد سال جاری، شرایط دمایی سال آبی جاری به گونه ای است که در استان های آذربایجان غربی و شرقی به ترتیب ۵.۳ و ۴.۷ درجه سلسیوس نسبت به مشابه بلند مدت شاهد افزایش دما بوده ایم این در حالی است که میانگین کشوری دما از ابتدای خرداد تا ۴ خرداد سال جاری نسبت به میانگین بلند مدت تنها  ۰.۶ افزایش یافته است.

مدیر دفتر استانی سناد احیای دریاچه ارومیه در استان  ادامه داد:  به طور متوسط دمای هوا در کشور از ابتدای بهار تاکنون نسبت به میانگین بلند مدت، ۰.۵ درجه کاهش یافته داشته در حالی که استان های آذربایجان غربی و شرقی به ترتیب افزایش دمای ۱ و ۰.۳ درجه ای را تجربه کرده اند.

سرخوش تصریح کرد:  آذربایجان غربی و شرقی به ترتیب رتبه های اول و سوم میانگین افزایش دما از ابتدا تا ۴ خرداد را به خود اختصاص داده اند./ ایسنا

کپی