اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

کلات،" آبادی و زیستگاهی برفراز کوه "

کلات،" آبادی و زیستگاهی برفراز کوه "

کلات در لغت به معنی " آبادی و زیستگاه بر فراز کوه " است. مفهومی که تجلی آن به انضمام یک طبیعت زیبا و تاریخ و فرهنگی غنی، هویت این منطقه را شکل داده است.

کلات یا دژ نادر در شمال شرقی خراسان رضوی واقع است. شمالش را تپه ماهور‌ها و جنوبش را کوه‌های هزارمسجد، شرقش را سرخس و غربش را درگز احاطه کرده است.

کلات شهری است که در قیاس با سرزمین پهناور ایران زمین، یک وجب خاک بیشتر نیست. اما کوه، رود، دشت، دره، باغ، شالیزار را با هم دارد. کرد، ترک، فارس، معماری ایران، هنر هندوستان، اسطوره، تاریخ؛ همه را با هم در خود جای داده است.
 
جالب است بدانید، این منطقه به نام‌های دارالثبات، دژ خدای‌آفرین، کلات نادر و کلات نادری نیز در تاریخ یاد شده و حتی شهرت آن به اشعار فردوسی هم رسیده است.
 
فردوسی حکیم در وصف این شهر بی نظیر می‌گوید؛
                              همان به که سوی کلات و چرم/ برانیم و منزل کنیم از میم
                                                                             چپ و راست آباد و آب روان / بیابان چه جوییم و رنج روان
 
 
 
کلات، آبادی و زیستگاهی برفراز کوه
 
کلات، آبادی و زیستگاهی برفراز کوه
 
کلات، آبادی و زیستگاهی برفراز کوه
 

 

کپی