اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 • دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

مراسم استقبال از پیکر شهدای سانحه شناور کنارک نیروی دریایی ارتش، سه شنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش و خانواده شهدای این حادثه در پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش در فرودگاه مهر آباد تهران برگزار شد. در تصاویر روز عکس های استقبال ازپیکر شهدای کنارک را ببینید.

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

 استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

استقبال از پیکر شهدای شناور کنارک

کپی