اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

بخش خصوصی و مسأله حسابرسی بیمه

بخش خصوصی و مسأله حسابرسی بیمه
حسام نیکوپور معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی

کارفرمایان و حسابرسی شرکت‌های تأمین اجتماعی به‌خاطر خدمات مختلف به طیف‌های مختلف، ذینفعان زیادی نیز دارند. کارفرماها از مهم‌ترین طیف‌های ذی نفع در تأمین اجتماعی هستند. عمده منابع مالی در تأمین اجتماعی را کارفرمایان تأمین می‌کنند.

کارفرماها موظف به پرداخت‌های حق بیمه به سازمان هستند. مهم‌ترین تقاضای کارفرمایان در بحث تأمین اجتماعی، موضوع فعالیت‌های پیمانکاری است.آنها می‌گویند روی فعالیت‌های پیمانکاری حق بیمه می‌دهند که معمولاً 30 درصد درآمدهای حق بیمه است.چون ضریب بیمه استانداردسازی کامل ندارد، این حق بیمه محل اختلاف کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی است.  هیأت‌های بدوی و تجدید نظر برای حل اختلاف در نظر گرفته شده‌اند. این هیأت‌ها مسائلی به وجود می‌آورند که نارضایتی برای کارفرما ایجاد می‌کند. عمده نارضایتی کارفرما روی قراردادهای پیمان است. از نظر سازمان تأمین اجتماعی ممکن است این اختلافات مشکل نباشد، اما کارفرماها، به‌خاطر نبودن قوانین شفاف ناراضی هستند. اما سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید چون کارفرما با حقوق خود آشنا نیست این مشکلات به وجود می‌آید.
مشکل دیگر کارفرمایان این است که به‌خاطر تحریم و رکود اقتصادی، آنها انتظار دارند جرایم برای آنها اعمال نشود. حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها مشکل دیگر کارفرماها است. سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند شرکت‌ها را حسابرسی کند. در این حسابرسی، بدهی‌های بزرگی برای برخی شرکت‌ها ایجاد می‌شود که برای شرکت‌ها مشکل ساز است. آنها می‌گویند حسابرسی، بدهی‌های بیمه‌ای برای آنها ایجاد می‌کند. چون که استاندارد حسابرسی بیمه وجود ندارد.
 

کپی