اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

جای خالی مدیریت اجتماعی

جای خالی مدیریت اجتماعی
قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس

ریل مدیریت صحیح امور در کشور ما مدت‌هاست که دچار مشکلاتی شده و اتفاقات اخیر در ایران و اعتراضاتی را که تبعات تأسف‌باری در پی داشت باید از جلمه ثمرات و نتایج این اتفاق دانست. رویدادهای دو هفته گذشته در ایران از زوایای مختلفی تفسیر شده و نسخه‌های متعددی نیز برای آن پیچیده شده است. نسخه‌هایی که بخش زیادی از آنها هم قطعاً قابل قبول هستند. اما چیزی که کمتر در این زمینه به چشم خورده، برجسته کردن عدم وجود مدیریت اجتماعی در فرآیند مدیریت کشور است.

علومی مانند مدیریت و اقتصاد در دانشگاه‌های دنیا و از جمله ایران زیرمجموعه علوم انسانی تعریف شده‌اند و معنای آن این است که مخاطبان و دانشجویان این علوم باید متوجه باشند که به فراگیری فنون و تعالیمی مشغول هستند که بخش مهم و قابل توجه آن مرتبط با بستر تحولات اجتماعی است. چه آنکه به طور مثال اگر چنین نبود باید اقتصاد را هم‌رده علومی مانند ریاضی یا فیزیک طبقه‌بندی می‌کردند و مدیریت را از جنس دانش‌هایی چون روانشناسی می‌دانستند. پیام این دسته‌بندی آن است که یک اقتصاددان یا مدیر باید همواره به یاد داشته باشد که مهم‌تر از فرمول‌های ریاضی و محاسباتی، این موضوع دارای اهمیت است که کار او ارتباط و تأثیری متقابل با شرایط، مناسبات و وضعیت‌های اجتماعی دارد. به همین اعتبار است که یک اقتصاددان یا مدیر نباید و نمی‌تواند با حذف گزاره‌های ناظر به تحولات اجتماعی دست به تصمیم‌گیری بزند.
این همان چیزی است که در سالیان دراز از پروسه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های ما در کشور کنار گذاشته شده است. به عبارت دقیق‌تر ما در شرایطی دست به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای حکمرانی می‌زنیم که یا نسبت به واقعیت تحولات اجتماعی و تأثیر این فرآیند بر جامعه و واکنش اجتماعی جامعه اساساً توجهی نداریم و آن را از فرمول عمومی حکمرانی کنار می‌گذاریم، یا آنکه در جاهایی که این عامل را لحاظ می‌کنیم اساساً با برداشتی اشتباه از جامعه که انطباقی با واقعیت موجود ندارد دست به این کار می‌زنیم. اگر بخواهیم خلاصه بگوییم مسأله این است که یا ما جامعه را حذف می‌کنیم یا با تصوری غیرواقعی و ساخته ذهن خود، در تصمیمات خود به جامعه می‌نگریم.
شکاف فعلی میان برداشت نهادهای حاکمیتی از شیوه درست اداره کشور با برداشت مردم از این موضوع، حاصل همین پدیده است.
پدیده‌ای که به شکل بزرگنمایی شده‌ای در تصمیم بنزینی اخیر نمود پیدا کرد. تصمیمی که روی کاغذ از نظر فرمول‌های اقتصادی کاملاً پذیرفته شده و منطقی است اما اگر داشتن تصویری واقعی از احتمالات واکنش‌های اجتماعی در آن لحاظ شده بود شاید به شکل دیگری تدوین و اجرا می‌شد. ما هم اکنون در این برهه نیاز داریم که از گذشته تصمیماتی که در بی‌توجهی به بحث مدیریت اجتماعی جامعه اخذ کرده‌ایم درس بگیریم و اولین درس آن هم این است که حداقل به نوع دیگری با اعتراضات اخیر برخورد و آنها را تفسیر و تحلیل کنیم.
جامعه ما هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که تحولات اجتماعی‌اش از همان دریچه مسائل اجتماعی و بر مبنای چارچوب‌های جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار بگیرند. بردن این بررسی‌ها به چارچوب‌های امنیتی و پلیسی اشتباهی است در ادامه همان اشتباهات گذشته مبنی بر نادیده گرفتن ضرورت‌های مدیریت اجتماعی در کشور.

کپی