اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

اصحاب فرهنگستان علوم انسانی کیستند و چگونه تفکر می کنند؟

اصحاب فرهنگستان علوم انسانی کیستند و چگونه تفکر می کنند؟

فرهنگستان علوم اسلامی یکی از معدود «جماعت» های مذهبی است که به صورت جمعی(و نه فردی) تفکر می کند و سعی در تولید اندیشه دارد. البته در نقادی و ارزیابی فرهنگستان به نظر می رسد که محصولات فرهنگستان به علت شفاهی بودن ادبیات اصحاب آن، و پیچیدگی مباحث آن، در برخی موارد به سختی قابل فهم و قابل پذیرش هستند. به همین دلیل، اصحاب فرهنگستان در انتقال عقلانیت و ادبیات خاص خود به دیگران موفقیت اندکی را کسب کرده اند.

اندیشه اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی

با تأکید بر اندیشه سیاسی

*محمدصادق پورابراهیم اهوازی

*انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مطرح‌شدن و گسترش‌یافتن ادعای اداره‌‌‌ی تمامی امور جامعه و حکومت با مبانی اسلامی، نیاز به روزآمدسازی و تولید تئوری‌‌‌هایی چون اقتصاد اسلامی، علم دینی و بومی و فلسفه‌‌‌ی سیاسی اسلامی بیش از پیش احساس شد. در این میان، جریان «فرهنگستان علوم اسلامی قم» نیز با چنین دغدغه‌‌‌ای درصدد برآمد تا با تأسیس فلسفه‌‌‌ای بدیع (فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شدن اسلامی)، به طرح‌‌‌ریزی بنیان‌‌‌های تمدن نوین اسلامی مبادرت ورزد. این جریان بر آن است که انقلاب اسلامی مقدمه‌‌‌ای برای حاکمیت دین اسلام در تمام ابعاد فردی و اجتماعی بشر است و آن را نخستین مرحله از ایده‌‌‌ی بزرگ تمدن‌‌‌گرایی اسلامی در مقابل تمدن مدرن می‌‌‌داند. از نظر این مرکز، برای بنای تمدن نوین و بزرگ اسلامی، تحقق انقلاب فرهنگی و تحول عمیق علمی و فرهنگی در سه عرصه‌‌‌ی حوزه، دانشگاه و نظام اجرایی ضروری است و تحول مذکور می‌‌‌بایست در چارچوب ارزش‌‌‌های آغازین شکل بگیرد.

در این کتاب سعی بر این است تا با بهره گیری از روش جماعت گرایی (Communitarianismآرا و اندیشه های فرهنگستان علوم اسلامی با محوریت و معطوف به اندیشه سیاسی آن بررسی شود.

فرهنگستان علوم اسلامی یکی از معدود «جماعت» های مذهبی است که به صورت جمعی(و نه فردی) تفکر می کند و سعی در تولید اندیشه دارد. البته در نقادی و ارزیابی فرهنگستان به نظر می رسد که محصولات فرهنگستان به علت شفاهی بودن ادبیات اصحاب آن، و پیچیدگی مباحث آن، در برخی موارد به سختی قابل فهم و قابل پذیرش هستند. به همین دلیل، اصحاب فرهنگستان در انتقال عقلانیت و ادبیات خاص خود به دیگران موفقیت اندکی را کسب کرده اند.

تحقیق حاضر تلاش دارد که آرای این جماعت را به جامعه علمی معرفی نماید. امید است این تحقیق سبب ساز گشایش راهی باشد که نقد منصفانه و علمی این جماعت آغاز گردد.

کپی