اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
برای اعظم طالقانی و چهل سال مجاهدت فمینیستی اش

مرگ پایان او نیست

مرگ پایان او نیست

اگر چه اصلاح قوانین در حوزه مشارکت سیاسی زنان بدون تغییرات ساختاری قادر به تضمین برابری جنسیتی نیست، اما تلاش کوشندگان راه برابری جنسیتی همچون اعظم طالقانی قابل احترام است. مرگ پایان او نیست و راهی که برای مشارکت سیاسی هموار کرد، بی رهرو نخواهد ماند

گروه اندیشه:

سیمین کاظمی، جامعه شناس و فعال زنان در صفحه شخصی خود یادداشتی را به مناسبت درگذشت اعظم طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی منتشر کرده است:

 

سیمین کاظمی

 فمینیست ها از نحله های گوناگون، تحلیل مشترکی درباره ریشه های نابرابری جنسیتی ندارند و از این رو راه حل های متفاوتی برای حل مساله زن ارایه می دهند، علیرغم این تفاوت ها، همه آنها در این اصل هم داستانند که نابرابری جنسیتی، زنان را از حقوق انسانی شان محروم کرده و باید برای آن چاره ای اندیشید.

 حال شخصیتی از میان ما رفته که اگرچه خود را فمینیست نمی نامید، اما مجاهدت  فمینیستی او بیش از چهل سال تداوم یافت و سرانجام توانست این باور را به جامعه ایران منتقل کند که چگونه زنان را از یکی از حقوق خود یعنی مشارکت سیاسی در سطوح عالی و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم مانده اند. به باور او این تفسیر تبعیض آمیز از قانون بود که شرط رجل سیاسی بودن را به ضرورت مرد بودن نامزدهای ریاست جمهوری معنی کرده، در حالیکه مراد از رجل سیاسی، شخصیت سیاسی فارغ از جنسیت است.

هر چند که او در مجاب کردن شورای نگهبان توفیق نیافت، اما خاطره مجاهدت فمینیستی او که تا واپسین انتخابات ریاست جمهوری دوره حیاتش ادامه یافت و تصویر او که علیرغم ضعف قوای جسمانی با کمک واکر برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حضور یافت، تصویر باشکوه و تاثیرگذاری از مقاومت و مجاهدت بود که در اذهان زنان و مردان برابری خواه ثبت شده است.

اگر چه اصلاح این قوانین، بدون تغییرات ساختاری قادر به تضمین برابری جنسیتی نیست، اما تلاش کوشندگان راه برابری جنسیتی همچون اعظم طالقانی قابل احترام است. مرگ پایان او نیست و راهی که او برای  مشارکت سیاسی هموار کرد، بی رهرو نخواهد ماند.

کپی