اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 • یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا در مشهد

طبق سنت دیرین، آیین شام غریبان ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) سه‌شنبه شب با حضور خادمان بارگاه منور رضوی در مشهد برگزار شد./ ایرنا

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

 برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

برگزاری آیین شام غریبان امام رضا (ع) در مشهد

کپی