اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

مدیران کل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی معرفی شدند

مدیران کل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی معرفی شدند

با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت معرفی شدند.

بنا به پیشنهاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، بهمن حبشی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم و مصطفی سماوات را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع منصوب کرد.

همچنین طی احکام دیگری توسط سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت، افشین اسدزاده به عنوان معاون دفتر عرضه و نمایش فیلم، مهدی رنجبر به عنوان معاون دفتر نظارت بر تولید فیلم و شهرزاد راستانی به عنوان معاون دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع معرفی شدند./خبرآنلاین

کپی