اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

پاسدارفرهنگ جبهه باشیم

پاسدارفرهنگ جبهه باشیم
اسماعیل علوی دبیر گروه پایداری

دوران دفاع مقدس از دید کسانی که آن دوره را زیسته‌اند پراز خاطرات الهام‌بخش است. دورانی که از هنگام جهیدن برق جنگ در پهنه آسمان کشور، گردونه رویدادها درامتداد ائتلاف‌های سریع وهمکاری‌های همدلانه برای مقابله با تجاوزدشمن وحفظ کیان ملی پیش رفت و فرهنگی موسوم به فرهنگ جبهه رخ نمود.

فرهنگ جبهه با جهشی خلاق درهمه شئون اجتماعی بازتاب یافت و روح ایثاروفداکاری از دل آن سربرآورد. از این‌رو این پدیده را می‌توان فرآیندی دانست که چشم اندازهای انسانی را از نو ساختاربندی کرده و منسوخ وکهنه نمی‌شود و درعین حال دارای الگوهای افول‌ناپذیراست.درشرایط امروز و در حالی که موج‌های بلند معارضه‌جویی حتی باورهای دیرین را مورد هجوم قرار داده و سیل شتابان تحولات فکری وفرهنگی اینجا وآنجا به چشم می‌آیند، فرهنگ جبهه به مثابه نهادی مرجع واصیل در میان مردم جا بازکرده و مورد وفاق عموم است. موضوعی که هر ناظر بی طرفی را به اعجاب واداشته وحکایت از ساختاری پایدار وباثبات دارد. این فرهنگ در تبیینی عینی وتجربی جامعه را به سمت خط مشی های گسل ستیزوهمکاری ملی سوق می‌دهد وبه سوی یکپارچگی راه می‌برد. تا آنجا که هر گرایش سیاسی - اجتماعی سعی درنمایاندن نسبت خود با آن دارد.

ازاین رو جا دارد این گنج غنی ونمادها والگوهایش همچنان بربنیان‌هایی استوار متمرکز بوده ومرجعیت واقتدارآن درمقابل آسیب‌های متزلزل‌ساز حراست شود.

چندی است فرآیندهایی درجهت تجدید آرایش رویدادهای 8 سال دفاع مقدس به وجود آمده است.ازآنجایی که این تلاش خواسته یا ناخواسته ممکن است نقاط قوت وانسجام بخش تاریخ جنگ را دستخوش تغییرات سازد موجب نگرانی‌هایی شده است، تا آنجا که سردار شمخانی در مراسم رونمایی از کتاب «روند جنگ ایران وعراق» نوشته سردار حسین علایی به صراحت به این احتمال اشاره کرده و می‌گوید: «کاری نکنید که مجبور به نوشتن کتاب تحریفات جنگ شویم» این هشدار نشان از جدی بودن موضوع داشته و توجهی بیش از پیش را می‌طلبد.

 شالوده فرهنگ جبهه را مفهوم شهادت شکل داده و ریشه درفطرت‌ها دارد و با باورهای یقینی توضیح داده می‌شود. بنابراین در سطح ایمان معنوی قواره‌ بندی شده ومی تواند سرشت آحاد جامعه را متأثر کند. ازاین رو قرار دادن این فرهنگ در موقعیت‌های شکننده روا نیست.

فرهنگ دوران دفاع مقدس قابلیت وظرفیت مقابله با شوک‌های فرهنگی نامطلوب را داراست و قادر است چرخه خود افزای هنجارهای اجتماعی را تشدید کند. چراکه از سرچشمه‌های متعدد معنوی سیراب شده ومرزهای متعارف وسنتی را درنوردیده وبرگزاره‌های متافیزیکی بنیان یافته است. این فرهنگ صورت‌بندی کاملاً مستند ومستمری دارد که در8سال جنگ با پایبندی به اصول از آزمایش‌های سخت وطاقت‌سوز بسیاری بیرون آمده و فروتنانه در خدمت فرهنگ عمومی است. تحلیل و درک عمیق دگرگونی‌های بعد از جنگ، مستلزم کسب مهارت‌های لازم است که برخورداری ازچنین مهارتی درسایه شناخت فرهنگ جبهه امکان‌پذیر بوده و می‌تواند به جامعه قوام وعمق ببخشد.

هرگاه یک نظام ارزشی از حالت تعادل پایدار خارج شود و به بی‌قراری و ناپایداری میل کند، در این مرحله دو نیروی متضاد ومتناقص یعنی پایداری و ناپایداری با هم به‌طور همزمان عمل می‌کنند ونظام را به جهات مختلف می‌کشانند وآن نظام ارزشی نمی‌تواند به شکل منظم ازروی تعادل رفتار کند. درچنین وضعیتی با ایجاد الگوهای رفتاری متضاد جامعه دچار مشکل شده ورفتارغیر قابل پیش‌بینی ای را پیش می‌گیرد. چرا که هرشرایط و وضعیتی برای خود الگویی نهفته دارد که در شرایط مساعد بروز می‌دهد که حاصلی جز آشفتگی در برندارد.

نگاه دلسوزان فرهنگ جبهه باید متوجه الگوهای بالقوه‌ای باشد که هنوز نشانی از آنها در اسنادجا افتاده تاریخی ثبت نشده اما می‌توانند الگوهای تکرار شونده باشند و این مهم بدون تعامل به وجود آورندگان و حاملان فرهنگ ایثار وشهادت امکان پذیر نیست و قوام فرهنگ جبهه بدون مداخله مستقیم آنان رخ نمی‌دهد.‌

کپی