در اجرای دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس؛ متهم که تصویر وی منتشر شده است به اتهام سرقت به عنف در شهرستان بندرعباس تحت تعقیب است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه هویت این متهم مشخص نیست از عموم مردم عزیز درخواست می شود در صورت شناسایی فرد مذکور، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن های 0762182555207621825543  و 09177680979 به پلیس آگاهی بندرعباس ارائه کنند./ موج