دقایقی پیش فرد یا افردا ناشناسی به سمت یک خودروی پژو در بندرماهشهر تیراندازی کردند ، در این حادثه راننده پژو جان باخت.

---

/برنا