اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

جدیدترین اثر بیژن عبدالکریمی منتشر شد

جدیدترین اثر بیژن عبدالکریمی منتشر شد

کتاب «تفکر به منزله کنش سیاسی» تألیف بیژن عبدالکریمی به تازگی از سوی انتشارات نقد فرهنگ روانه بازار نشر شده است.

گروه اندیشه:

کنشگران سیاست زده و سیاست پیشه بی محابا شعار می‌دهند، رجز می‌خوانند. تبلیغ می‌کنند. امید می‌بخشند و پیوسته از دردها و راه حل‌ها سخن گفته، جامعه را به سوی خویش دعوت می‌کنند، اما متفکران تنها به طرح پرسش می‌پردازند و جامعه، سیاست، سیاست‌پیشه‌گان و کنش‌گران اجتماعی را با این پرسش‌ها روبرومی کنند که آیا به راستی آنان فهم درستی از مسائل دارند؟ مبنای وعده‌ها و امیدهایشان چیست؟ چه ضمانتی برای تحقق شعارهایشان وجود دارد؟ آیا صرف خواستها و حدیث‌های آرزومندی آنان می‌تواند مبنایی برای تحقق آرمانها و ایده‌هایشان قرار گیرد؟ آیا ما برای فهم زیست جهان کنونی و معضلات و بحران‌های خود با موانع سترگ متافیزیکی مواجه نیستیم؟ آیا برای تحقق آرمان یمان نباید گوشه چشمی نیز به تاریخ و امکانات تاریخی مان داشته باشیم؟

این اثر درصدد است تا نشان دهد که چگونه تفکرحکمی و فلسفی می‌تواند ما را در فهم مسائل مان و یافتن افق‌هایی حقیقی به منظور مواجهه راستین با آنها یاری رساند و نیز از هدر دادن سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی و امکانات تاریخی جلوگیری نماید. به این اعتبار، تفکر خود کنشی سیاسی در عمیق‌تری و اثرگذارترین معنای کلمه است.

 

کپی