اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

چی نیشت خار!

چی نیشت خار!
ارمغان بهداروند پژوهشگر‌

این روزها سریال «بانوی سردار» از شبکه سوم سیما در حال پخش است؛ سریالی که پخش آن با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان همراه شده است.

در واویلتای سریال «سرزمین کهن» که «بختیاری» به ناسزاواری قضاوت شده بود، تقصیرِ تلویزیون را به «غفلت» تقلیل دادند و سریال از قطارِ پخش پیاده شد؛ اما تقصیرِ تقلیل داده‌شده بی‌هیچ مطالعه و مطالبه‌ای و بی‌هیچ حساب و کتابی در قطار باقی ماند. از پس بسیار قول و قرارها و از قِبل ستایش‌ها و سفارش‌ها، دلجویی تلویزیون به ساخت مجموعه‌ای که زندگی سردار «بی‌بی مریم بختیاری» - از فرماندهان فتح تهران- و خواهر سردار اسعد بختیاری را به تصویر بکشد، مقصور شد. خنکای این خاطره با محشور نکردن و مشاور ندانستن اهالی فرهنگ و هنر بختیاری در تدوین تاریخ و تألیف متن و انتخاب کارگردان و بازیگر ختم شد. سرنوشت محتمل این سریال در اشارات خیرخواهانه پیش‌بینی می‌شد و هیچ‌انگاری و نادیدن و ناخواندن و ناشنیدن بختیاری‌های صاحبنام فرهنگ و هنر این روزگار، اکنون، تقصیر دیگری را رقم زده است.
از همه آنچه که در قاب سریال «بانوی سردار» به چشم می‌خورد، تنها آواز آغازین و ترانه واپسین سریال است که بختیاری است و بس! بی‌شباهتی مردمان و بی‌هویتی البسه و جعل و تحریف تاریخی که با اندک تورقی می‌توانست در دسترس باشد، چنان ملال‌آور و اندوهناک است که همین اندک بخت یاری بختیاری را از تلویزیون ناکام باقی بگذارد. حذف نابخردانه لحن و لهجه بختیاری، عدم گزینش هوشمندانه بازیگر نقش بی‌بی مریم، بی‌تناسبی جغرافیای سریال با سرزمین بختیاری و ناتوانی کارگردان در القای آداب و آیین عشایری و رسم و رسوم خان و خاندان بختیاری، خُسران‌های نابخشودنی سریالی است که با تأمل و تعقل و تبحر می‌توانست شأن و شخصیتی همچون «شیر سنگی» و «مرگ پلنگ» بیابد و نیافت و اکنون به قول بختیاری‌ها «چی نیشت خار» است.

کپی