اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

جشنواره‌هایی برای فردا

جشنواره‌هایی برای فردا
مجید فروغی روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌

سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 5 شهریور ماه پس از یک ماه اجرا به پایان خواهد رسید و بیست وششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران هم که از 30 مرداد ماه آغاز شد 3 شهریور ماه به کار خود پایان خواهد داد.

این روزها دو جشنواره در حال برگزاری است که بر آینده‌نگری تمرکز دارند. سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان و بیست‌وششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان رویدادهایی هستند برای فردا و آینده که بر پایه و شرایط دیروز و امروز قرار گرفته‌اند و با هدف و کارکرد مشخصی اجرا می‌شوند. رویدادهایی که تصویری از فردا پیش چشم ما قرار می‌دهند؛ آینده‌ای که در تداوم گذشته و جریان و مسیر امروز تعریف می‌شود و تحقق می‌یابد. جشنواره موسیقی جوان و هنرهای تجسمی جوانان بستر گفت‌و‌گو و استعدادیابی‌اند و قابلیت دارند که گفتمانی درباره فردای هنر ایجاد کنند. گفت‌و‌گوی جوانان با هنرمندان و گفت‌و‌گوی امروز با دیروز و فردای هنر در این دو جشنواره عینیت می‌یابد و پرسش‌هایی طرح می‌کند درباره اینکه جوانان چه پشتوانه‌ای از گذشته دارند و چه آینده‌ای برای هنر می‌توانند تصویر کنند؟
سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان گزاره‌هایی را که دال بر خاموشی و فراموشی موسیقی نواحی و ایرانی و نبود انگیزه گرایش به این موسیقی است تضعیف می‌کند. بیش از نیمی از 776 جوانی که به این دوره جشنواره موسیقی جوان آمدند، در موسیقی نواحی ساز زدند؛ نوجوانان و جوانانی که کمتر دیده می‌شوند اما موسیقی نواحی می‌تواند با آنان جان بگیرد. جوانانی که آهسته و مداوم مقام و ردیف مشق کردند، نوید می‌دهند که فردا چراغ موسیقی نواحی و ایرانی روشن است. همراهی بیش از 100 هنرمند با نگاه تخصصی در داوری جشنواره و تعامل و گفت‌و‌گو با جوانان دیگر مشخصه متمایز این جشنواره است. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان نیز رویدادی است که اکنون در پایان بیست‌وششمین دوره است. جشنواره‌ای که جوانان ایران در همه شاخه‌های تجسمی در کارگاه و در تعامل و گفت‌و‌گو با یک هنرمند کار می‌کنند و از ایده تا اجرا را تجربه می‌کنند. بعضی از هنرمندانی که استاد کارگاه یا داور این جشنواره هستند، سال‌هایی نه‌چندان دور جوانانی بودند در ابتدای راه هنر که در این جشنواره حضور داشتند. جوانان امروز هم می‌توانند هنرمندان مؤثر فردا باشند. اما صدای این جشنواره‌ها چندان شنیده نشد، مثل بسیاری از صداها که شنیده نمی‌شود.‌

کپی