اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

آموزه های یک کودتا

آموزه های یک کودتا
یعقوب توکلی پژوهشگر، مدرس و کارشناس مسائل سیاسی

فاجعه کودتای امریکایی 28 مرداد، تنها سقوط دولت ملی و روی کار آمدن یک دولت نظامی یا تثبیت مجدد سلطنت پهلوی‌ها نبود که دشنه خونین آن در جای‌جای بدن این ملت فرو رفته بود.

 کودتای 28 مرداد همه عناصر جنبش ملی شدن صنعت نفت را هدف قرار داد. از اسلام گرایانی که هنوز دورنمایی برای آینده نداشتند تا ملی گرایانی که نمی‌دانستند چه باید بکنند و فقط حضور در دولت و مجلس نهایت سعی‌شان بود، تا چپگرایان سازمان‌یافته‌ای که بدون اجازه شوروی آب نمی‌خوردند و فکر نمی‌کردند که همه، هدف قرار کودتاچیان قرار گرفته‌اند و تنها تفاوت این است که این سایه شوم، بتدریج بر سر همه آنها گسترده خواهد شد.  کودتای 28 مرداد، درس عبرتی برای تمام این گروه‌ها بود، تا بدانند و بفهمند آنهایی که بلد نیستند با هم وحدت داشته باشند، باید مجازات سخت هدر دادن فرصت‌های تاریخی را به‌جان بخرند. کودتای 28 مرداد ثابت کرد که چگونه می‌توان از کم اندیشه‌ترین بخش جامعه سوءاستفاده سیاسی کرد و با فریب و سفسطه می‌توان بر ملتی مسلط شد و با دست خودشان بر سر آنها زد. کودتای 28 مرداد ثابت کرد که آگاهی‌بخشی مردمی و فهم و درک ملت از شرایط و وضعیت ملی و بین‌المللی، می‌تواند در کاهش هزینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی تاچه حد باشد. کودتای 28 مرداد ثابت کرد که اندیشه غلط کنار گذاشتن مردم از فضای سیاست، جز به سلطه‌پذیری آنها منجر نخواهد شد. ملتی که از میدان سیاست داخلی و خارجی به کنج خانه رانده و ساده لوحانه ذهنیت شبه اندیشه‌ورزان را در کنار کشیدن از سیاست بپذیرد، باید به‌دنبال آن، حضور متعرضانه مستشاران خارجی را با قانون کاپیتولاسیون، قبول کند. کودتای 28 مرداد اگر چه به‌گونه‌های مختلف روایت شده است، اما درهمه روایت‌ها، حتی روایت امریکایی آن، تحکیم سلطه غرب و ایالات متحده، با کمک اشراف سیاسی، روزنامه‌نگاران وابسته و نظامیان و اشرار اجتماعی داخلی، به طور مشترک روایت شده است و این دلیل بر آن است که در تاریخ ما، همیشه برخی بوده‌اند که آداب وطن‌دوستی را رعایت نکرده‌اند و به منافع ملی پشت کرده و آب را به آسیاب دشمن ریخته‌اند.

کپی