اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

باید از همه ظرفیت های دریای خزر استفاده کنیم

باید از همه ظرفیت های دریای خزر استفاده کنیم
هادی حق شناس استاندار گلستان

با توجه به استفاده دیگر همسایگان دریای خزر، باید از ظرفیت های بازرگانی، صنعتی و گردشگری این دریا استفاده کنیم.

از زمان تصویب کنوانسیون حفاظت از دریای خزر در 21 مرداد ماه سال 85 تا به امروز از 4 پروتکل این کنوانسیون تنها یک پروتکل مرحله استصوابی را طی کرده که آن نیز در زمینه آمادگی واکنش در مقابل آلودگی ناشی از مواد نفتی است.  محیط زیست باید در خدمت آدمی باشد و صد البته باید به لحاظ شرعی، عرفی و قانونی از آن حفاظت کرد.

از ابتدای امسال 57.5 میلیون تن بار در بنادر کشور تخلیه شده که 55 میلیون تن آن در جنوب و 2.5 میلیون تن آن در شمال بوده و این نشان می دهد که کمتر از 5 درصد تجارت از طریق شمال صورت گرفته است.

نگاه بخش بازرگانی در تجارت با اروپا معطوف به جنوب است و توسعه نگاه بازرگانی و گردشگری با آسیای میانه از طرق دریای خزر بسیار کم است. 6 درصد گاز و 4 درصد نفت جهان در دریای خزر است و ما تقریباً نگهبان و نظاره گر صنعتی هستیم که در این دریا اتفاق می افتد.

با توجه به خشک شدن 20 درصد از خلیج گرگان، ما در این خلیج به آب نیاز داریم و این آب یا باید از تعطیلی سدها و یا لایروبی تامین شود. ادامه روند فعلی با فرض ثابت بودن همه شرایط موجب کاهش سالیانه 80 تا 100 سانتی متری از آب موجود در خلیج می شود و با این روند خلیج گرگان خشک خواهد شد و خطر ریز گرد ها گرگان را تهدید می کند.لایروبی یک راه حل است و اتفاقا آخرین راه حل است، اما خلیج گرگان نیاز به احیا دارد.

 

کپی