بامداد هشتم مرداد ماه جاری بود که ماموران کلانتری 172 حضرت عبدالعظیم در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای شهر ری خبر از کشف جسد مرموز مردی پشت فرمان اتومبیل خود دادند.

در ادامه سریعا ماموران اداره جنایی به محل اعزام شدند و در مرحله تحقیقات اولیه، افرادی را که برای اولین بار با جسد مواجه شده بودند هدف سوال قرار دادند که مامور راهوری در این زمینه بیان داشت: در کنار اتوبان آوینی اتومبیل این شخص پارک شده بود که برای بررسی موضوع به خودرو نزدیک شدیم و با جسد چاقو خورده راننده مواجه شدیم که پشت فرمان خودروی پژو 405 نقره ای رنگ خود، جان باخته بود.

---
در ادامه جسد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از ناحیه بازو و گردن هدف ضربات مهلک چاقو قرار گرفته است که با توجه به این موضوعات، پرونده ای در این زمینه در دادسرای شهر ری تشکیل و برای رسیدگی در اختیار ماموران اداره دهم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. همچنین جسد برای تعیین علت اصلی فوت به پزشکی قانونی منتقل شد./برنا