اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

دریافت اطلاعات مکانی افراد الکترونیکی می شود

دریافت اطلاعات مکانی افراد الکترونیکی می شود

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، لزوم اخذ الکترونیکی و آنلاین اطلاعات مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه‌های اجرایی را مصوب کرد.

در دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شد اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص، جایگزین دریافت دستی اطلاعات کدپستی و نشانی در تمام فرم‌های الکترونیکی و پیشخوان‌های اخذ خدمت دستگاه‌های اجرایی شود.
تا پیش از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه‌های اجرایی مبادرت به اخذ مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب، برق و اسناد مالکیت یا اجاره می‌کردند که این به معنی تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود یا در بسیاری از خدمات نیز مانند، ثبت‌نام دانش‌آموزان، پزشک خانواده، ثبت‌نام کنکور، خدمات مالی و بانکی و خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای اخذ خدمت بوده است.
بدین منظور با توجه به قانون مدنی، قانون الزام کدملی و کدپستی و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه‌های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.
با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه‌های اجرایی که در ارائه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را از طریق پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی (مستقر در سازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی (مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و به‌طور سیستمی دریافت می‌کنند.
بر اساس این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در تمام فرم‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ذیربط حذف می‌شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای اخذ خدمت برای آن الزامی باشد.
همچنین برای اصلاح محل اقامت و به روز‌رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعان با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.

کپی