وی ادامه داد: طبق گزارش رسیده (آ- ر)به اتهام قتل همسرش و (ن- و) به اتهام مشارکت در قتل از ١٥ سال پیش در زندان محبوس بودند.

این مقام قضائی بیان کرد: با وجود پیگیری و تلاش مردمی، شوراهای حل اختلاف و ستاد دیه خانواده مقتول اصرار بر اجرای حکم قصاص را داشتند که این حکم اجرا شد.

شایان ذکر است : قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می‌داند؛ تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام‌های کور و دور از عدالت و جلوگیری از جرات یافتن جنایت‌کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان وضع شده است؛ البته در آموزه‌های اسلامی توصیه زیادی به عفو و گذشت نیز وجود دارد./ ارومیه