وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران اصلاحات اعلام کرد دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهد کرد.

 پیام توییتری عطاءالله مهاجرانی را در ادامه بخوانید:

برخی دوستان و نیز کامنت گزاران پرسیده اند، وقتی BBC فارسی در باره تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی ایران، از واژگان و ادبیات تجزیه طلبان تروریست استفاده می کند . آیا موجه است که من در برنامه های BBC به عنوان مهمان شرکت کنم!؟ نقد و اشکال واردست، دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد./ عصر ایران 

  عطاالله مهاجرانی: دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد