روایتی از زنان خاورمیانه

فرهنگی /
شناسه خبر: 486096

الیف شافاک در ایران بیشتر با کتاب «ملت عشق» شناخته می‌شود اما بهتر است از کتاب «مادرم دو بار مرد» نگذرید. کتابی که قصه و روایتش با بقیه آثار شافاک متفاوت است. او در این کتاب نگاهی به بعضی فرهنگ‌های سنتی خاورمیانه دارد.

نگاهی که گاهی منتقدانه است. در واقع قصه درباره دو خواهر دوقلوست که در یکی از روستاهای ترکیه زندگی می‌کنند و اتفاقاتی باعث می‌شود از هم دور بمانند. اما علی رغم این دوری زندگی آنها همیشه به نوعی به هم مرتبط می‌ماند. نام نسخه اصلی کتاب «شرافت» است و در واقع مفاهیمی مثل همین شرافت زندگی این دو خواهر و فرزندان‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این رمان نامزد جایزه ادبیات آسیامن در سال ۲۰۱۲ و برنده داستان زنان در سال ۲۰۱۳ شده؛ رمانی که در ابتدای آن می‌خوانیم: «باید این داستان را روایت کنم، حتی اگر مخاطبم یک نفر باشد. باید آن را در آسمان رها کنم تا بتواند آزادانه در هوا غوطه‌ور شود. من این آزادی را مدیون مادرم هستم. باید این داستان را امسال تمام کنم، قبل از آنکه «او» از زندان آزاد شود».
مادرم دوبار مرد
نویسنده: الیف شافاک
مترجم: حسن حاتمی
نشر: رهی
سال انتشار: 1396