واکاوی جایگاه مدیران زن

فرهنگی /
شناسه خبر: 485802

با افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و بالا رفتن تعداد زنان تحصیلکرده کشور، مطالباتی درباره برعهده گرفتن نقش‌های مدیریتی توسط زنان به وجود آمده و دولت دوازدهم هم از ابتدای کارش افزایش حضور زنان در پست‌های مدیریتی را به‌عنوان یکی از سیاست‌هایش ابلاغ و مقرر کرده تا پایان برنامه ششم توسعه باید نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به 30 درصد افزایش پیدا کند.

کتاب «نقش زنان در مدیریت سازمان‌ها» تلاش کرده است با توجه به شرایط فرهنگی ایران جایگاه و حضور زنان را در این زمینه بررسی کند. در این کتاب ۹ فصلی با نگاهی اجمالی به شرایط و جایگاه زنان ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی، به کیفیت حضور زنان در سازمان‌ها و تأثیر عوامل فرهنگی بر وضعیت کاری آنان و نقش زنان در سازمان‌های غربی پرداخته شده است. ضمن اینکه تفاوت‌های جنسی در سبک و اثربخشی رهبری، تصمیم‌گیری و نگرش زنان را در سازمان‌ها واکاوی کرده است. اینکه چه چیزهایی مانع تأثیرگذاری زنان در سازمان‌های ایرانی شده‌اند هم موضوع دیگری است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.
■ نقش زنان در مدیریت سازمان ها
■ نویسندگان: میثم دهقان توران پشتی و مصطفی بیگدلی
■ نشر: شفقت
■ سال انتشار: 1398