وزیر ارتباطات عنوان کرد

ظرفیت اقتصادی ارز دیجیتال در صنعت برق

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 485768

وزیر ارتباطات و فاوری اطلاعات در مورد مزیت توسعه ارز دیجیتال در کشور گفت: ظرفیت تولیدی مجموعه نیروگاه های کشور حدود ۷۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود که این ظرفیت هیچگاه در پیک مصرف نمی شود.

 محمد جواد آذری جهرمی ادامه داد: به همین دلیل این ظرفیت نیروگاهی کشور در ساعات غیر پیک آزاد است و می تواند در حوزه استخراج ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. وی گفت: این موضوع باعث درآمدزایی برای صنعت برق می‌شود اما مستلزم آن است که استخراج ارز دیجیتال دارای ضوابط و مقررات شود.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری در عرصه استخراج ارز دیجیتال با وزارت نیرو است، گفت: جنس استخراج ارز دیجیتال یعنی صادرات برق به صورت مجازی و اگر در این مسئله سیاستگذاری وزارت نیرو پیاده سازی شود و استخراج با ضوابط صورت گیرد، شاهد درآمد مازاد در صنعت برق خواهیم بود در حالی که امروز با مشکلات متعددی در حوزه اقتصادی مواجه است.

/مهر