فلورانس و اصفهان دو شهر زیبای جهان

فیلم /
شناسه خبر: 485765

ویژگی های خاص معماری و تاریخی و هنری فلورانس و اصفهان در نوع خود در جهان منحصر به فرد است.فلورانس یکی از شهرهای زیبا و تاریخی در ایتالیا است که قدمت ان به 2 هزار سال پیش باز می گردد.به گفته کارشناسان، این شهر از نظر زیبایی و اثار فاخر هنری و فرهنگی، با شهر اصفهان قابل مقایسه است.