صبح امروز در مراسم روز جهانی تعاون و سالروز بیست و پنجمین سال تأسیس اتاق تعاون ایران، سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از نمایندگان مجلس رونمایی شد.