محققان ژاپنی ابداع کردند

شیشه ای که خود را ترمیم می کند

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 485407

محققان ژاپنی نوعی شیشه خود ترمیم کننده ابداع کرده اند که پس از شکسته شدن به آسانی ترمیم می شود.

گروهی از محققان دانشگاه توکیو نوعی پلیمر با وزن مولکولی اندک ابداع کرده اند که می توان آن را به راحتی جایگزین شیشه های معمولی کرد. این ماده جدید پس از شکسته شدن می تواند دوباره خود را ترمیم کند.

محققان امیدوارند بتوان از این ماده در نمایشگر موبایل ها و رایانه ها و هر چیزی که به آسانی شکسته می شود، استفاده کرد. همچنین آنها امیدوارند با این روش ترمیم اشیای شیشه ای آسانتر و همزمان از میزان زباله های تولیدی کاسته شود./مهر