همنشینی زباله و ساحل در محمود آباد

عکس /
شناسه خبر: 484556

دپوی زباله توسط شهرداری محمود آباد در منطقه ساحلی این شهر و روان شدن شیرآبه زباله در دریا سبب آلودگی آب دریای خزر در این ساحل شده و این امر موجبات نارضایتی مسافران در فصل شنا در این سواحل گردیده است.