ترامپ به کره شمالی رفت/ یک روز در بزرگترین سکونتگاه غیررسمی زنجان/ واکنش های مجازی به مهدی هاشمی/ روایتی از یک پناهجوی نجات یافته در ایتالیا